PHP Skripty

Komentáře - Instalace

Na této stránce naleznete návod k instalaci komentářů krok po kroku a k jejich základnímu nastavení.

O PHP skriptu

Princip

Pro lepší pochopení instalace a nastavení popíšu, jak PHP skript funguje. Nejprve si PHP skript zjistí přesnou URL aktuálně spuštěné stránky (pro každý článek je adresa unikátní). Tuto URL upraví do několika podob (hlavně se jedná o přidání nebo odebrání "/" na konci adresy) a porovná URL s URL uloženými v databázi. Jestliže najde shodu, znamená to, že pro danou URL jsou vytvořeny komentáře. Komentáře tedy skript vypíše. Jinak se zobrazí chybová hláška - tuto hlášku si můžete nastavit v souboru konfigurace.php (viz. níže).

Nové komentáře

Jak vytvořit k článku komentáře? Až budete mít PHP skript nainstalovaný (viz. postup níže), vstupte do administrace. Vytvořte nové komentáře - jako jméno doporučuji zvolit název článku (pro lepší orientaci v seznamu). Jako URL vepište kompletní internetovou adresu, na které je daný článek dostupný (včetně všech parametrů). Nastavte stejné kódování, jako má váš článek.

Instalace

Příprava

Tento PHP skript vyžaduje ke svému běhu databázi MySQL. Pokud ji tedy nemáte vytvořenou, je nutné to nejprve udělat, případně ji nejprve zapnout (návod - vytvoření databáze). Poté se připojte na FTP vašeho webu. Vytvořte v kořenovém adresáři složku kom . Do vytvořené složky zkopírujte všechny soubory a složky obsažené ve staženém archivu kom.zip.

Konfigurace

Nyní je potřeba nastavit údaje pro připojení k databázi a přihlašovací jméno a heslo do administrace. Editujte tedy soubor konfigurace.php. Na řádcích 5 až 8 nastavte údaje pro připojení k databázi MySQL. Příklad vyplnění přihlašovacích údajů:
$db_server = "localhost"; /* Zde vepište jméno databázového serveru. Např. $db_server = "localhost"; */
$db_login = "jmeno"; /* Zde vepište přihlašovací jméno do Vaší databáze. Např. $db_login = "jmeno"; */
$db_heslo = "heslo"; /* Zde vepište přihlašovací heslo do Vaší databáze. Např. $db_heslo = "heslo"; */
$db_jmeno = "gbook"; /* Zde vepište jméno databáze, do které chcete komentáře nainstalovat. Např. $db_jmeno = "databaze"; */

Na řádcích 11 a 12 si nastavte přihlašovací jméno a heslo do administrace vzkazníku:
$prihlasovaci_jmeno = "admin"; /* Zde vepište přihlašovací jméno do administrace komentářů. Např. $prihlasovaci_jmeno = "admin"; */
$heslo = "heslo"; /* Zde vepište heslo pro přihlášení do administrace komentářů. Např. $heslo = "heslo"; */

Na řádku č.20 nastavte chybovou hlášku: $hlaska = "Komentare pro tuto URL nebyly nalezeny!"; /* Zde vepište hlášku, která se má zobrazovat při nenalezení komentářů k dané URL adrese. Např. = "Nenalezeno!"; */

Spuštění instalace

Až je vše řádně připraveno, je potřeba vytvořit v databázi příslušné tabulky. To provedete následovně - spusťte ve vašem internetovém prohlížeči soubor instalace.php umístěný ve složce kom (příklad cesty k souboru: http://www.example.com/kom/instalace.php). Pokud je vše správně nastaveno, databázové tabulky se úspěšně vytvoří a komentáře budou připraveny k použití.

Nastavení

Vložení do stránky

Do souboru (musí mít příponu .php) s článkem (příp. souboru, který generuje články) vložte na místo, kde chcete zobrazovat komentáře a formulář, vložte následující PHP kód: <?php
include("./kom/index.php");
?>

Dále je nutno importovat do stránky soubor styl.css s CSS stylem. To provedete vložením následujícího HTML kódu do hlavičky dokumentu: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./kom/styl.css" media="screen" />

Administrace

Vstup do administrace komentářů provedete spuštěním souboru admin.php ve složce kom (příklad cesty k souboru: http://www.example.com/kom/admin.php). Vyplníte přihlašovací údaje, které jste si nastavili v kroku konfigurace. Administrace je tvořena s ohledem na bezproblémové používání. Vyskytne-li se i přesto nějaký problém, napište do diskuze nebo do fóra.

Vzhled

Vzhled komentářů lze měnit editací souboru styl.css.

pocitadlo